Huvudmeny

Ordspråk:

Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad. / Winston Churchill

Webbplatsen är utvecklad av:

kenchou logo

Vald Artikel

2011-08-06

Kan egendom som fåtts i gåva som enskild egendom ändras av mottagaren till att bli giftorättsgod

av Christer Nilsson

Det är inte ovanligt att en gåvogivare eller testator (testamentsgivare) ger bort en viss egendom med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Ibland kan detta villkor vara absolut och entydigt men gåvogivaren kan också komplettera detta villkor med att ge gåvotagaren rätt att bestämma genom äktenskapsförord att egendomen ska vara giftorättsgods.

Om ett sådant äktenskapsförd kan registreras har prövats i ett precedensfall.

När en gåvogivare ger bort egendom till en person som är gift är det inte helt ovanligt att givaren ställer upp det villkoret för gåvan att egendomen ska vara gåvomottagarens enskilda egendom. Samma villkor förekommer också ofta i testamenten. Testator föreskriver att viss egendom eller andel i den efterlämnade kvarlåtenskapen ska tillfalla en viss person och det som ska utgå enligt testamentet
ska vara mottagarens enskilda egendom. Är detta villkor definitivt gäller det fullt ut för den egendom som mottagaren erhåller i form av gåva eller genom ett testamentsförordnande. Det vill säga, den egendom som tillfaller mottagaren ska vara enskild egendom och egendomens status kan inte ändras till att bli giftorättsgods. Villkoret är så att säga absolut och går inte att ändra på utan att givaren har lämnat sitt tillstånd till att så sker

Litteratur: