Huvudmeny

Ordspråk:

Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad. / Winston Churchill

Webbplatsen är utvecklad av:

kenchou logo

De senaste artiklarna ( 22-22 av 22 )

2010-03-15

Utmätning - Aktier

av Christer Nilsson

Vid utmätning av aktier kan inte bolagets aktiebok tas om hand av kronofogdemyndigheten. Det finns inte heller något lagligt stöd för att myndigheten ska kunna vidta åtgärder om att
utmätningen ska antecknas i aktieboken.